Nezabudnuteľná prednáška Detskej Univerzity Komenského o tom, prečo zabúdame

V bratislavskom Divadle Aréna sa v stredu 9. augusta 2017 konala 6. prednáška Detskej Univerzity Komenského. Psychológ Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., malým poslucháčom ozrejmil, prečo zabúdame.


„Je zabúdanie zlá vec?“ obrátil sa na študentov DUK doc. Brezina. Na úvod prednášky vysvetlil, čo sú to psychické procesy a aké sú rozdiely medzi kognitívnymi a nekognitívnymi psychickými procesmi. Ozrejmil, že každý z nás má individuálne vnímanie a prežívanie sveta, čo je dané rôznymi neutrálnymi sieťami v mozgu a ovplyvnené dedičnosťou a prostredím. Teoretický výklad následne ilustroval na grafe, na ktorom sa nachádzali krivky vývinu jednotlivých psychických procesov v rôznych vývojových štádiách ľudskej osobnosti od narodenia dieťaťa po mladšieho adolescenta (0 – 14 rokov). Stúpajúco-klesajúcu tendenciu vývojovej krivky psychických procesov, a najmä krivky pozornosti, uviedol v súvislosti s poruchou pozornosti ADHD, s ktorou sa často mylne spája toto prirodzené kolísanie.

Malí študenti sa na prednáške doc. Brezinu mohli tiež dozvedieť, že ľudský mozog má 1450 gramov, zabezpečuje celú psychiku človeka a nachádza sa v ňom sieť neurónov. Ak by sme neurónové siete „natiahli“, mali by dĺžku od Zeme takmer na Mesiac. Ďalej sa zmienil o teórii tvaru (tzv. teória Gestalt) či o dnes veľmi traktovanej Alzheimerovej chorobe. Mladým študentom podnetne ozrejmil, že psychológia je relatívne mladá veda a prvým, kto sa komplexnejšie začal zaoberať psychickými procesmi, bol psychológ Herman Ebbinghaus, ktorý vytvoril tzv. krivku zabúdania.

Doc. Brezina v súvislosti so zabúdaním uviedol, že zabúdanie súvisí s pamäťou a pozornosťou. Malých študentov ubezpečil, že je to celkom prirodzená, ba v niektorých prípadoch až nevyhnutná vec. V tejto súvislosti spomenul tiež výskum, v ktorom bolo dokázané, že ľudia pod vplyvom stresu zabúdajú rýchlejšie. Súčasných žiakov vyzbrojil dobrou radou do ich ďalšieho študijného života: „Je potrebné si zapamätať to, čo má pre vás zmysel, a nájsť v tom význam pre seba. Ak si aj na neobľúbenom predmete nájdete niečo, čo vás zaujíma, ľahšie si to zapamätáte. Pretože v skutočnosti si pamätáme len 30 % z toho, čo sme sa naučili.“

Pred diskusiou prednášajúci krátko spomenul, aké sú poruchy pamäti. Deti zaujímali otázky pamäti snov, prečo pozornosť naprieč vývojom kolíše, či sa dá ľudská pamäť odmerať alebo či je marihuana vhodnou podporou pre vnímanie a pamäť.

Na malých študentov čakajú dovedna ešte 3 prednášky, pričom posledná bude spojená so slávnostnou promóciou v Divadle Aréna, počas ktorej si absolventi prevezmú svoje diplomy.

Bližšie informácie o 15. ročníku Detskej Univerzity Komenského hľadajte v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.