Národná konferencia: Etické problémy vo vede a technológiách

10. októbra 2017 (utorok) o 9.30 hod., Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká ul. 2, Bratislava


Dňa 10. októbra 2017 (utorok) sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční národná konferencia Etické problémy vo vede a technológiách.

Konferenciu organizuje Slovenský výbor pre bioetiku.

 

Registrácia účastníkov (žiadny registračný poplatok, občerstvenie bude zabezpečené) do 30. septembra 2017 na adresy marta.kollarovauniba.sk  alebo  lubica.lacinovasavba.sk

 

Časový harmonogram konferencie:

8.30 – 9.30   registrácia účastníkov 

9.30 – 9.40   otvorenie konferencie

9.40 – 10.10  Marta Kollárová: Etické výzvy v súčasnosti

10.10 – 10.40   Josef Šmajs: Etické implikace techniky

10.40 – 11.10   Ivana Budinská: Prečo a ako máme vyvíjať morálne roboty?

11.10 - 11.30   prestávka

11.30 – 12.00    Štefan Luby: Nanoetika

12.00 – 12.30    Ľubica Lacinová: Dialóg o životnom prostredí medzi

                           vedcami a politikmi: konflikt poznania a hodnôt ?

12.30 – 13.00    Ľudevít Kadaši: Štúdium ľudského genómu – vybrané  

                           etické dilemy pri využití jeho výsledkov

13.00 - 14.00   obedová prestávka

14.00 -  14.30    Ľubomír Tomáška: Syntetická biológia: Aktuálne možnosti

                          a perspektívne výzvy

14.30 – 15.00    Vasil Gluchman: Bioetika a globálne konflikty

15.00 – 15.30    Emil Višňovský: Hodnota ľudského života v ére info-techno-

                           kultúry

15.30 – 16.00    Branislav Fábry: Právne otázky na konci života

16.00    ukončenie konferencie