Na univerzite otvorili Centrum pre deti s poruchami sluchu

V piatok 2. marca 2018 otvorili prvé Centrum pre deti s poruchami sluchu na Slovensku. Centrum je súčasťou Detskej otorinolaryngologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Detskí pacienti v ňom nájdu diagnostiku aj liečbu na európskej úrovni pod jednou strechou.


„Týmto centrom sa podarilo v rámci adekvátneho prístrojového a personálneho vybavenia dať našim deťom to, čo tu chýbalo," vyhlásil na piatkovom otvorení generálny riaditeľ NÚDCH doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, z Lekárskej fakulty UK. „Na jednom mieste tu máme multidiciplinárny tím, ktorý poskytuje komplexnú diagnostiku a komplexnú liečbu," doplnil.

„Poruchy sluchu môžu u niektorých jedincov znamenať až vyradenie z bežného života," vysvetľuje doc. Kužela. Ak by deti nedostali dostatočnú starostlivosť, hrozila by im hluchonemota, pretože by sa nenaučili rozprávať. „Keď však tieto poruchy dokážeme správne a včas zachytiť, a to sa u nás bude diať, šanca na vyliečenie bez chirurgického zákroku je viac ako 60-percentná," dopĺňa riaditeľ.

Na Slovensku má podľa neho jedno z 1000 narodených detí ťažkú a dve až štyri deti stredne ťažkú poruchu sluchu. „Ročne teda hovoríme o 220 deťoch, čo nie je málo," dopĺňa.