Míľniky práva v stredoeurópskom priestore

11. - 13. apríla 2019, Účelové zariadenie Kancelárie NR SR Častá - Papiernička, Častá


V dňoch 11. - 13. apríla 2019 sa uskutoční 13. ročník podujatia Míľniky práva v stredoeurópskom priestore.

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci na podujatí prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky jedinečný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube v odborných kruhoch. Okrem iného, ponúka aj výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.

Novinkou v organizácii konferencie je určenie konkrétnych tém v jednotlivých sekciách a zabezpečenie prítomnosti vysoko kvalifikovaných garantov nie len z radov členov fakulty, ale aj z právnej praxe.