Medzinárodné vedecké sympózium na tému 500 rokov reformácie na Slovensku

12. - 15. septembra 2017 (utorok až piatok), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK), Bartókova 8, Bratislava


Srdečne pozývame všetkých záujemcov na medzinárodné vedecké sympózium na tému "500 rokov reformácie na Slovensku", ktoré sa bude konať v dňoch 12. - 15. septembra 2017 na pôde EBF UK. Slávnostné otvorenie sympózia sa uskutoční v utorok 12. septembra 2017 o 11.00 hod. a zúčastnia sa na ňom rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky, veľvyslanec Srbskej republiky, americká biskupka ELCA, predstavenstvo ECAV a ďalší.

Pripravených je spolu 71 prednášok vedeckých pracovníkov z Izraela, Kanady, USA, Nórska, Nemeckej spolkovej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie či z Českej republiky, pričom nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Účasť na sympóziu je bez registračných poplatkov.

Bližšie informácie o medzinárodnom vedeckom sympóziu

 

Tešíme sa na vašu účasť.