Medzinárodná vedecká konferencia O obraze nepriateľa v Európe počas 2. svetovej vojny

2. - 3. októbra 2017 (pondelok - utorok), Auditorium maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 2. poschodie


V dňoch 2. - 3. októbra 2017 sa v Auditoriu maximum uskutoční medzinárodná vedecká konferencia O obraze nepriateľa v Európe počas 2. svetovej vojny (XX. Century: Image of the Enemy in Europe during World War II.), ktorú organizuje aj Univerzita Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Medzinárodnú konferenciu otvorí rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

***

MY - ONI: Hľadanie "svojho nepriateľa" - Týždeň organizovaný Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK - sprievodné podujatia (pdf súbor)