Medzinárodná vedecká konferencia 2018: "ÚPOLY v minulosti a v súčasnosti"

28. jún 2018 (štvrtok), 8.15 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava


Vo štvrtok 28. júna 2018 o 8.15 hod. sa na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční medzinárodná vedecká konferencia: "ÚPOLY v minulosti a v súčasnosti".

Konferencia sa koná na počesť 80. narodenín doc. PhDr. Miroslava Ďurecha, CSc., a jej cieľom je prezentovať najnovšie vedecké poznatky v oblasti základných, športových úpolov, sebaobrany, úpolov v školskej telesnej a športovej výchove, ako aj úpolov v silových a ozbrojených zložkách.

Prednášať bude aj doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, PhD., z Masarykovej univerzity v Brne, Fakulta sportovních studií. 

Viac informácií