Medzinárodná konferencia Poetry and Theology

20. - 21. september 2018 (štvrtok - piatok), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava


V dňoch 20. - 21. septembra 2018 sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Poetry and Theology. Slávnostným akademickým rečníkom bude špecialista na aramejskú hymnografiu Prof. Dr. Alessandro Mengozzi z Univerzity v Turíne. Príspevky konferencie sa budú zaoberať nielen aramejskou, ale i egyptskou, gréckou, hebrejskou, kórejskou, nemeckou, slovenskou a talianskou poéziou, ktorá bude prezentovaná odborníkmi z Orientálneho inštitútu z Berlína, Bukurešti, Göttingenu, Grazu, Paríža, Prahy, Regensburgu, Ríma, Turku a Viedne.

Konferencia „Poézia a teológia“ je organizovaná v rámci APVV projektu: „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“ (APVV-06-0330) a finančne podporená Agentúrou pre vedu a výskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Program konferencie