Medzinárodná konferencia: Ako pochopiť euroskepticizmus?

15. decembra 2017 (piatok), 9.00 - 13.30 hod., Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava


Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok 15. decembra 2017 od 9.00 do 13.30 hod. v Austria Trend Hotel Bratislava. Ústrednou témou konferencie je: Ako pochopiť euroskepticizmus?

Na konferencii vystúpia výskumníci zo zúčastnených krajín, ale tiež pozvaní hostia z celej Európy z radov diplomatov, vedcov a zástupcov európskych inštitúcií. Odborníci budú odpovedať aj na tieto otázky: Je východná Európa dôvodom na euroskepticizmus v Nemecku či Rakúsku? Stojí za nevôľou k EÚ pocit, že sme druhotriedni Európania? 

Pozvánka (PDF)