Medzi ocenenými študentmi je startupista, programátor či reprezentant na olympijských hrách

Bratislava 19. novembra 2018: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave dnes rektor UK ocenil 30 úspešných študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami a výnimočnými schopnosťami či talentom a 30 pedagógov, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.


Oceneným študentom a pedagógom rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

V tridsiatke ocenených, ktorí si prebrali akademickú pochvalu rektora UK, sú napríklad Martin Pekarčík z Lekárskej fakulty UK, víťaz súťaže Veľvyslanectvo mladých a Slovak University Startup Cup 2018 a reprezentant v medzinárodnej súťaži startup projektov v Kodani s projektom S-case (prístroj merajúci fyziologické funkcie človeka), Michal Mikuláš z Filozofickej fakulty UK, ocenený Spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry 1. cenou v kategórii umelecký preklad, Jozef Kováč z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý sa nadštandardne zapája do pedagogického procesu a spolupodieľal sa na príprave a výučbe nového predmetu „programovanie v SAS“ a výberových cvičení z pravdepodobnosti a štatistiky, Lukáš Kuppé, študent Fakulty managementu UK, ktorý v rámci projektu Vzdelaním za lepším životom spolu so spolužiakmi sprostredkoval vysokoškolské štúdium deťom s onkologickým ochorením, Jakub Šimoňák z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, účastník XXIII. zimných olympijských hier 2018 v Pchongjangu, či Lucia Pacalajová z Prírodovedeckej fakulty UK, hlavná organizátorka Prírodovedeckej kvapky krvi a propagátorka prírodovedného štúdia v rámci projektu Mini-Erasmus – Zaži vysokú školu.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK.

Mgr. Maroš Nicák Dr. theol., prodekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, sa v mene ocenených poďakoval. „17. november sa stal neodmysliteľnou súčasťou kolektívnej pamäte českého a slovenského národa. Avšak zmyslom pripomínania si je predovšetkým individuálna a celospoločenská sebareflexia. Ak by sme sa totiž len rozpomínali na slobodu a demokraciu, bolo by už neskoro, slobodu a demokraciu je nevyhnutné aktívne žiť,“ povedal na oceňovaní.

Kompletný zoznam ocenených študentov a pedagógov UK (PDF súbor)

Fotogaléria z podujatia (Facebook UK)