Linguamarket 2015

8. apríla 2015 (streda) od 10.00 do 15.00 hod., Filozofická fakulta UK, Átrium FiF UK, Gondova 2, Bratislava


Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa v stredu  8. apríla 2015 uskutoční prvé stretnutie zamestnávateľov, dodávateľov služieb a študentov jazykových,  prekladateľských a tlmočníckych odborov. Linguamarket organizuje FiF UK v spolupráci s občianskym združením Synonymum, ktoré na fakulte pôsobí. Podujatie bude prebiehať v krytom átriu FiF UK na Gondovej ulici 2 od 10.00 do 15.00 hod.

Na Linguamarket príde viac ako pätnásť zamestnávateľov z radov prekladateľských agentúr, jazykových škôl a predajcov jazykového softvéru, ako aj zástupcov veľkých servisných centier pôsobiacich v Bratislave. Viac ako päť stoviek študentov prekladateľsko-tlmočníckych a učiteľských odborov sa tak bude môcť osobne stretnúť so svojimi perspektívnymi zamestnávateľmi či sprostredkovateľmi služieb a prediskutovať obojstranné predstavy o spolupráci.