Letný deň otvorených dverí na FMFI UK

6. júna 2018 (streda) o 9.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, poslucháreň A


Dňa 6. júna 2018 (streda) o 9.00 hod. sa v posluchárni A bude konať Letný deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Podujatie otvorí dekan fakulty. Program bude pokračovať stručnými informáciami o študijných programoch a tromi populárno-náučnými prednáškami z oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Návštevníci si môžu prezrieť špičkové vedecké laboratóriá, ako aj laboratóriá školských pokusov.

Všetci ste srdečne vítaní.

Aktuálny program bude zverejnený pred konaním podujatia.

<output>Aktuálny program bude zverejnený pred konaním podujatia. </output>