Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry - otvorenie

3. júl 2018 (utorok), 16.30 hod., VI Družba (Botanická 25, Bratislava, kongresová sála)


Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje už po 28. raz Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov a cudzincov. Letná univerzita bude prebiehať od 1. do 20. júla 2018.

Program Letnej univerzity sa začína otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční v kongresovej sále VI Družba dňa 3. júla 2018 o 16.30 hod. Program prebieha vo všetkých jazykových úrovniach (A1 – C1) a pre posilnenie jazykových kompetencií sú pripravené náročnejšie, no o to zaujímavejšie voliteľné lingvisticko-komunikačné semináre (napr. kapitoly zo štylistiky, diskusný klub či adaptované čítanie). Popri vzdelávaní ponúka škola pestrý sprievodný program ako literárny seminár, stretnutie so známou etnologičkou, polyglotkou, divadelné predstavenie, folklórny tanec a nácvik ľudových piesní. Na programe sú aj fakultatívne výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami do blízkeho aj vzdialeného okolia Bratislavy, exkurzia do najkrajších miest Slovenska a pamiatok zapísaných v Svetovom dedičstve UNESCO a multimediálne spracovanie navštívených miest a neopakovateľných momentov do spoločnej Kroniky LU 2018. Slávnostné ukončenie letnej univerzity sa bude konať v Moyzesovej sieni dňa 19. júla 2018 o 17.00 hod.

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry sa uskutoční pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave Karola Mičietu a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka. Primárnym cieľom je naučiť a zdokonaliť sa v slovenskom jazyku, ale aj rozšíriť jazykovedné, literárne či kultúrne a historické poznatky o Slovensku a Bratislave ako hlavnom meste SR, rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch a získať zručnosti na úspešné absolvovanie prijímacích testov všeobecných študijných predpokladov (SCIO testy).