Letná teologická akadémia s Robertom A. Kolbom

2. - 5. júl 2018 (pondelok - štvrtok), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava


V dňoch 2. - 5. júla 2018 (pondelok - štvrtok) o 8.00 hod. sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave uskutoční podujatie s názvom Letná teologická akadémia s Prof. Robertom A. Kolbom, Dr. h. c., a PhDr. Evou Kowalskou, DrSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied).

Predmetom spoločných teologických úvah a diskusií je Lutherova interpretácia pretrvávajúceho Slova Božieho v kontexte "Wittenbergskej školy", v ktorej nasledujúce generácie zotrvávali a pokračovali v zvestovaní Písma.

Program  a viac informácií TU