Letná škola medzinárodného práva na PraF UK

9. - 13. júl 2018 (pondelok - piatok), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 9. - 13. júla 2018 (pondelok - piatok) sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční podujatie Letná škola medzinárodného práva 2018.

IV. ročník Letnej školy medzinárodného práva je zameraný na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Projekt má slovensko-český rozmer a prihlásiť sa môžu slovenskí aj českí študenti (prípadne študenti z iných krajín ovládajúci slovenský alebo český jazyk). Môžete získať vedomosti, ktoré sú nadstavbou k predmetu medzinárodné právo verejné, resp. Public International Law.

Lektori si pre vás pripravili odborné prednášky, príspevky a tiež bohatý kultúrny a spoločenský program počas celého trvania letnej školy.

Podujatie organizuje Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP), Európske združenie študentov práva (ELSA) Slovensko, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Karlova univerzita v Prahe.

Viac informácií