Kurt Wüthrich: Pursuing Scientific Research in the 20 and 21 Centuries

Štvrtok 16. mája o 11.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK


Festivalu STARMUS, ktorý sa koná v Bratislave 12. – 17. mája 2024, okrem iného zahŕňa aj sériu prednášok na partnerských akademických pracoviskách vrátane Univerzity Komenského.

Kurt Wüthrich, chemik/biofyzik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu, ETH Zürich:
Pursuing Scientific Research in the 20 and 21 Centuries

Prednáška sa uskutoční v stredu 16. mája o 11.00 hod., na Prírodovedeckej fakulte UK

Na prednášku sa môžete registrovať na tomto linku.