Konvent študentov UK

18. apríla 2018 (streda), 9.15 hod., Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (veľká zasadačka VP UK), Ilkovičova 8, Bratislava


Dňa 18. apríla 2018 (streda) o 9.15 hod. sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského uskutoční podujatie Konvent študentov UK 2018

Cieľom podujatia je predstaviť študentským zástupcom súčasné dianie vo vysokom školstve s jeho dopadmi na študentskú komunitu, ako aj priblížiť vybrané témy týkajúce sa študentstva na UK. V rámci programu sa uskutočnia aj dve sekčné kolá, ktorých obsahom bude sprostredkovanie informácií, diskusia, reflexia aktuálneho stavu a návrhy riešení v podobe stanovísk.

Podujatie sa koná pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a predsedu Akademického senátu UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc.

Program