Konferencia: Príbehy o riadení produktov - Digitálna disrupcia

25. apríla 2019, od 8.00 hod., Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK), Odbojárov 10, miestnosť č. 21, 22, Bratislava


Dňa 25. apríla 2019 sa od 8.00 hod. bude v rámci osláv 100 rokov UK na FM UK konať konferencia Príbehy o riadení produktov - Digitálna disrupcia.

Záštitu nad konferenciou prebral dekan FM UK prof. Michal Greguš.

Registrácia na konferenciu je dostupná

Program konferencie