Konferencia MedLaw

Dňa 15. novembra 2018 (štvrtok), Lekárska fakulta UK, poslucháreň na Moskovskej ulici, Bratislava


Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa v posluchárni Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) na Moskovskej ulici uskutoční 3. ročník medicko-právnickej konferencie MedLaw.

Konferencia sa zaoberá právnymi aspektmi v medicíne. Medzi nosné témy aktuálneho ročníka patrí napr. potrat, eutanázia, informovaný súhlas či márna liečba. Na konferencii určenej pre odbornú i laickú verejnosť sa o svoje myšlienky podelia renomovaní experti z oblasti medicíny a práva. Podujatie organizujú študenti LF UK s podporou Forensic.sk a advokátskej kancelárie UFGB.