Konferencia: Mediácia - metóda alebo profesia

13. - 14. apríla 2018 (piatok - sobota), Hotel Sebastian, Dukelská 4, Modra


Asociácia mediátorov Slovenska organizuje v dňoch 13. - 14. apríla 2018 (piatok - sobota) 5. ročník vedeckej medzinárodnej konferencie s názvom Mediácia - metóda alebo profesia

Cieľom konferencie je predstaviť mediáciu ako metódu alebo profesiu, kde sa otvára priestor na uplatnene mimosúdneho riešenia sporov z rôznych aspektov.

Tematické okruhy konferencie: 

  • využitie mediácie ako metódy mimosúdneho riešenia sporov
  • mediácia ako profesia
  • potenciál a limity mediácie v spolupráci s notármi, advokátmi a orgánmi verejnej moci
  • mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany
  • mediácia v trestnom práve
  • vývoj mediácie ako metódy a profesia mediátora v zahraničí

Konferencia sa bude konať pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Členom vedeckého výboru je aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Viac informácií