Konferencia Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé

14. - 15. novembra 2018 (streda - štvrtok), od 8.00 hod., Aula SAV, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava-Karlova Ves


V dňoch 14. a 15. novembra 2018 sa v Aule SAV pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny PhDr. Lászlóa Bukovszkého uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom: "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé", Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska. Konferenciu spoluorganizuje Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku.

Program konferencie nájdete TU.