Konferencia inovatívneho VYučovania - KiVY


Nezisková organizácia Indícia organizuje v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave Konferenciu inovatívneho Vyučovania – KiVY pre študentov učiteľských študijných programov.

 

Termín: 20. november 2019
Miesto:  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6
Prihlasovanie: do 17.11.2019 (alebo do naplnenia kapacity)

Vstup je bezplatný, len na základe vyplnenia prihlasovacieho formulára

Harmonogram konferencie:

8,00 hod. Registrácia prihlásených účastníkov
8,30 hod. Začiatok konferencie
15,15 hod. Ukončenie

Program: 

Odborný program konferencie je zameraný na šírenie pedagogických inovácií, nápadov a inšpirácií „ako učiť inak“. Prepája teoretické poznatky s príkladmi dobrej praxe, iniciatívami a projektami organizácií tretieho sektora a skúsenosťami inovatívnych škôl.

Viac informácií a prihlášku nájdete tu.