Konferencia "Geochémia 2018"

5. - 6. decembra 2018 (streda - štvrtok), 8.00 hod., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), Mlynská dolina 1, Bratislava


V dňoch 5. - 6. decembra 2018 (streda - štvrtok) sa o 8.00 hod. v ŠGÚDŠ uskutoční 21. ročník konferencie s názvom "Geochémia 2018".

Na konferencii budú prezentované najnovšie poznatky z geochemickej problematiky rôznych vedeckých zameraní, orientovaných na základný výskum ako aj výsledky z aplikovaného výskumu. Aktuálny ročník konferencie Geochémia 2018 bude venovaný aj spomienke na Doc. RNDr. Jozefa Veselského, CSc.

Viac informácií