Konferencia doktorandiek a doktorandov: "Inovatívny výskum: keď mladí robia vedu"

21. jún 2018 (štvrtok), 9.00 hod., Fakulta ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave (Aula FSEV UK), Mlynské luhy 4, Bratislava


Dňa 21. júna 2018 (štvrtok) o 9.00 hod. sa na Fakulte ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) uskutoční konferencia doktorandiek a doktorandov "Inovatívny výskum: keď mladí robia vedu".  

Študentky a študenti prvého ročníka doktorandského štúdia na FSEV UK budú prezentovať svoje výskumné projekty a ich prezentácie budú spojené s verejnou oponentúrou a akademickou diskusiou. Doktorandky a doktorandi budú mať možnosť odprezentovať vlastné bádateľské ciele a zámery pred akademickou komunitou a zdokonaliť sa v akademickej diskusii, ale tiež naučiť sa prijať kritiku a odôvodniť svoju prácu, metodológiu a teoretické východiská v otvorenej diskusii so školiteľmi a školiteľkami a s komentátormi z radov starších doktorandov a doktorandiek.  

Cieľom konferencie je poskytnúť spätnú väzbu, eliminovať problematické momenty či nedostatky doktorandského výskumného projektu a precizácia výskumného projektu.

Súčasťou otvorenia konferencie bude aj slávnostné ocenenie publikačne úspešných doktorandov/doktorandiek FSEV UK za uplynulé obdobie.

Program