Konferencia: Aktuálne otázky ľudskej mravnosti

6. februára 2018 (utorok) o 9.30 hod., Aula Benedikta XVI., Kapitulská ulica, Bratislava


Dňa 6. februára (utorok) 2018 o 9.30 hod. sa v Aule Benedikta XIV. na Kapitulskej ulici Bratislave bude konať Medzinárodná konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti.

Pozvané osobnosti sa pokúsia odpovedať na viaceré otázky o ľudskej mravnosti:

- Encyklika Veritatis splendor po 25 rokoch. Obsah, posolstvo, výzvy (Gerhard Ludwig Müller)

- Svedomie a pravda (Livio Melina)

- O mravnom konaní (Stephan Kampowski)

- Vnútorné nezriadené skutky (Ján Vígľaš)

<output>Müller</output>

<output>Müller</output>

<output></output>

 

Viac informácií a podrobný program