Kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR

18. marca 2019 (pondelok), 9.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), IURIDICUM (3. poschodie SB, PraF UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 18. marca 2019 sa o 9.00 hod. uskutoční na PraF UK vedecké kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 21/2014, ktorým Ústavný súd SR okrem iného zrušil časť Ústavy SR.

Na kolokviu vystúpia s príspevkami viacerí predstavitelia doktríny ústavného práva, ktorí budú analyzovať predmetný nález z rôznych perspektív.

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti miestnosti je potrebné sa na kolokvium vopred registrovať do 15. marca 2019 cez formulár.

Podujatie organizuje Slovenská spoločnosť pre ústavné právo v spolupráci s PraF UK. 

Program