Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva

5. decembra 2018 (streda), 14.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK, 3. poschodie), Gondova 2, Bratislava


Dňa 5. decembra 2018 (streda) o 14.00 hod. sa na FiF UK uskutoční výstava k projektu Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na príklade Areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch.

Viac informácií