Integrácia Rómov - vec verejná (diskusia)

6. decembra 2017 (streda), 16.00 - 19.00 hod., Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava, prízemie vľavo, miestnosť Š 2


Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK vás pozýva na diskusné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom o aktuálnych otázkach začleňovania Rómov.

Podujatie sa uskutoční v stredu 6. decembra 2017 od 16.00 hod. na Katedre sociológie FiF UK (miestnosť Š 2).

Ábel Ravasz absolvoval magisterské štúdium sociológie, politológie a ekonómie. Sociológiu študoval na univerzite v Budapešti, ako aj na Columbia University v USA. Pôsobil vo viacerých výskumných a analytických organizáciách, od apríla 2016 je vládnym splnomocnencom pre rómske komunity. Predstaví a bude diskutovať o aktuálnych stratégiách integrácie Rómov do spoločnosti.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku katedry.