Vernisáž diela Väzenie pre Maleviča od Rudolfa Sikoru na UK

Vo štvrtok 28. septembra 2017 sa v historickej budove Univerzity Komenského uskutočnila vernisáž diela Väzenie pre Maleviča od Rudolfa Sikoru.


Nadácia ARS NOVA, ktorá sa zameriava na dotváranie bratislavských verejných priestorov náročnými výtvarnými projektmi, predstavila v priestoroch historickej budovy UK unikátnu veľkorozmernú priestorovú inštaláciu Väzenie pre Maleviča (3×3×3m). Vytvoril ju Rudolf Sikora v rokoch 2004 – 2006 a pôsobivým spôsobom tu sumarizoval svoje zaujatie aktualizáciou ideí ruskej (sovietskej) revolučnej avantgardy 20. rokov 20. storočia, ktorej jedným z hlavných predstaviteľov bol Kazimír Malevič (1878 – 1935) - priekopník abstraktného umenia, zakladateľ suprematizmu, autor legendárneho obrazu Čierny štvorec na bielom pozadí (1913). R. Sikoru zaujímala predovšetkým doba a spoločnosť, v ktorej avantgarda fungovala a chcela zmeniť, prebudovať svet podľa vlastných predstáv a ideálov, pričom ho zaujali dôsledky sociálnych utópií.

Riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jančár ocenil možnosť umiestniť dielo Rudolfa Sikoru v unikátnom priestore historickej budovy Univerzity Komenského. „Ide o hru s ilúziou a realitou, hru s viacnásobnými priestormi, ktorá cituje tvorbu Maleviča,“ dodal riaditeľ galérie.

„Toto dielo ponúka nový impulz, výtvarný zážitok, prináša ideu, zamyslenie – aj pre našich študentov,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Účastníkom vernisáže sa prihovoril aj autor Rudolf Sikora, ktorý objasnil posolstvo diela: „Kto je vnútorne slobodný, prežije aj totalitu.“  Pri pohľade do vnútra obyčajnej čiernej kocky sa otvára donekonečna sa zrkadliaci reťazec vnútorných obrazov s bielymi, čiernymi, červenými krížmi a štvorcami.

Toto dielo si môžete pozrieť v pracovných dňoch vo vestibule historickej budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Pozrite si krátky videozostrih z vernisáže.