Informačný seminár Rešeršná stratégia a taktika

1. marca 2019 (piatok), 9.00 hod., Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK), miestnosť O101, 1. poschodie, ul. Odbojárov 10, Bratislava


Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pozýva všetkých študentov, ale najmä študentov 4. roč. Mgr. štúdia a 3. roč. Bc. štúdia na informačný seminár Rešeršná stratégia a taktika. Počas seminára sa oboznámite s racionálnymi a efektívnymi spôsobmi vyhľadávania dokumentov (kníh, článkov a pod.) potrebných pri písaní práce. Informačný seminár sa uskutoční 1. marca 2019 o 9.00 hod. alebo 6. marca 2019 o 12. 00 hod. v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK.