Informačný seminár o štipendiách: Ochutnaj svet!

18. októbra 2017 (streda) o 13.30 hod., Auditorium maximum Právnickej fakulty UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Univerzita Komenského v Bratislave a SAIA, n. o., vás pozývajú na informačný seminár o štipendiách pre študentov, doktorandov a vysokoškolských pedagógov.

Seminár sa uskutoční v stredu 18. októbra 2017 o 13.30 hod. v Auditoriu maximum Právnickej fakulty UK (Šafárikovo nám. 6, 2. poschodie).

Srdečne pozývame!

Pozvánka (pdf súbor)