Informačný seminár o výskumných štipendiách MSCA

15. mája 2018 (utorok), 13.30 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (zasadačka rektora), Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 15. mája 2018 (utorok) o 13.30 hod. sa na Univerzite Komenského v Bratislave bude konať informačný seminár k výzve MSCA-IF-2018: Individual Fellowships.

Seminár sa týka predkladania žiadostí o individuálne štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowskej-Curie. 

Seminár zahŕňa:

• aktuálne podmienky a termíny výzvy,

• informácie o novej výzve Widening Fellowships,

• proces prípravy žiadosti a hodnotenia,

• prezentovanie osobných skúsenosti úspešného štipendistu, ktorý aktuálne pôsobí na PriF UK,

• prezentáciu podporných služieb oddelenia projektov RUK.

Registrácia