Informačný seminár: ERC Synergy Grant

20. septembra 2017 (streda) o 10.00 hod., zasadačka rektora UK, nová budova UK, 1. poschodie, vchod z Múzejnej ul., Bratislava


V stredu 20. septembra 2017 (10.00 - 11.30 hod.) sa v zasadačke rektora UK uskutoční informačný seminár k výzve ERC-2018-SyG na predkladanie projektových žiadostí v rámci schémy ERC Synergy Grant.

Seminár určený zamestnancom UK zahŕňa:
- predstavenie programu;
- aktuálne podmienky a termíny výzvy;
- proces prípravy žiadosti a hodnotenia;
- prezentáciu podporných služieb Oddelenia projektov RUK.

Účasť je potrebné potvrdiť registráciou.

Srdečne vás pozývame!

 

Bližšie informácie (pdf súbor)