Informačné školenie so zástupcami Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

24. novembra 2017 (piatok) o 9.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


Pozývame vás na informačné školenie so zástupcami Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Tematické okruhy: zamestnávanie cudzincov v SR; mobilita študentov; pobytové náležitosti - štúdium zahraničných študentov v SR

Školenie sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 9.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave. Vstup je voľný.