Imatrikulácia a prvá prednáška 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského

4. júla 2018 (streda), 11.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (Aula UK, 1. poschodie), Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava


V stredu 4. júla 2018 o 11.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostná imatrikulácia malých študentov Detskej Univerzity Komenského

Po imatrikulácii je pre deti pripravená prvá prednáška 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského, s ktorou vystúpi JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu. Deťom porozpráva o tom, prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku.

Program Detskej Univerzity Komenského 2018