Filozofi po škole - stretnutie absolventov FiF UK

10. januára 2018 (streda) o 17.00 hod., Moyzesova sieň, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava


V stredu 10. januára 2018 o 17.00 hod. sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK uskutoční spoločenský večer spojený s umeleckým programom pre absolventky a absolventov fakulty.

Súčasťou podujatia Filozofi po škole - návrat na alma mater bude bohatý kultúrny program (hudba, poézia i divadlo), ako aj stretnutia so spolužiakmi, pedagógmi i vedením fakulty.