EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2018

28. septembra 2018 (piatok), 9.00 hod., Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Poprad, Žilina


V piatok 28. septembra 2018 sa v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Poprade a Žiline uskutoční 12. ročník festivalu vedy - Európska noc výskumníkov 2018.  Mottom tohtoročného festivalu vedy je:  „Výskumníci v nás“. Na Noci výskumníkov nechýba ani Univerzita Komenského v Bratislave. O 16.15 hod. vystúpi na hlavnom pódiu v Starej tržnici prorektor Univerzity Komenského v Bratislave pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDR. Peter Moczo, DrSC.

Bližšie informácie nájdete na: www.nocvyskumnikov.sk.

VEDECKÉ STÁNKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO:

Som biológ – genetik  Prírodovedecká fakulta UK

Som geológ a paleontológ  Prírodovedecká fakulta UK

Mayskí králi a ich dynastie  Filozofická fakulta UK

Trénuj zvládanie stresu biofeedbackom  Filozofická fakulta UK

Spoznaj, čo dokáže plazma  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Žijeme vo svete plnom geometrie  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Hranie s časticami v CERNe  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Život je pohyb  Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Keď prúdi krv cievami - Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca SAV

#ukpozitiv - Oddelenie vzťahov s verejnosťou Rektorát UK

PREDNÁŠKY:

Príbeh našich jašteríc a ich dobývanie kontinentov ako odraz meniacej sa tváre zeme - Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., Prírodovedecká fakulta UK

Spravodlivosť pre čarodejnice  doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., JUDr. Alexandra Letková, PhD., Mgr. Ján Sombati, PhD., Mgr. Viktória Marková, Mgr. Lenka Martincová Sombati, Právnická fakulta UK

Keď na nás útočí vlastná DNA - Mgr. Lucia Krajčík Lauková, PhD., Lekárska fakulta UK 

Excelentný výskum a Slovensko - prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Ako vieme zlepšiť kvalitu života autistických rodín - doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD., Farmaceutická fakulta UK