European Business Law Summer ELSA Law School

8. - 15. júl 2018 (nedeľa - nedeľa), 9.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


V dňoch 8. - 15. júla 2018 o 9.00 hod. sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční 5. ročník European Business Law Summer ELSA Law School.

Projekt organizuje ELSA Slovensko. Študentom z celého sveta ponúka možnosť zúčastniť sa jedného z najobľúbenejších projektov ELSA, ktorý pozostáva z akademického, spoločenského a kultúrneho programu počas 7 dní.

Diskutovať sa bude o problematike európskeho obchodného práva, kde si účastníci vypočujú stanoviská vysoko kvalifikovaných zahraničných i slovenských lektorov. Účastníci majú možnosť zlepšiť si praktické zručnosti pri riešení prípadových štúdií, konzultovať stanovené problémy s odborníkmi, zúčastniť sa simulovaného súdneho sporu a čeliť mnohým ďalším výzvam.

Na letnej škole budú prednášať profesorka Patakyová, profesor de Wulf, profesor Tajti, JUDr. Barbora Grambličková, LL.M. a mnohí ďalší.

Viac informácií