Erasmus+ súťaž plagátov 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK aj tento rok vyhlasuje súťaž plagátov na tému „Erasmus+“.


Podmienky súťaže:

  • vytvoriť propagačný plagát v rozmere A3 alebo A2 na tému „Erasmus+“
  • formáty .pdf, .tif alebo .jpeg s rozlíšením minimálne 300 až 450 dpi (ak bude plagát vytvorený ručne, je nutné ho v danom rozlíšení naskenovať)
  • hlasovanie prebieha na Facebooku od 20. 4. 2018 do 2. 5. 2018 do 10.00 h
  • plagát s najväčším počtom „lajkov“ bude zaradený do medzinárodnej súťaže na konferencii Eracon 2018 v Murcii