Univerzita Komenského privíta zahraničných študentov

12. februára 2018 (pondelok) o 10.00 hod., Auditorium maximum, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 12. februára 2018 (pondelok) o 10.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostná imatrikulácia zahraničných študentov.

V rámci programu Erasmus+ k nám príde v letnom semestri študovať 115 zahraničných študentov z rôznych krajín sveta: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko, Srbsko, Ukrajina.

Na slávnostnej imatrikulácii sa zúčastní aj prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá študentov privíta.