Advances in Biomaterials and 3D Printing for Regenerative Dentistry

25. septembra o 14.30 h v Ladzianskeho posluchárni na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského


Ako ďaleko sme od toho, aby sme si nechali narásť tretie zuby? Ako dnes vieme 3D tlačou špeciálnymi materiálmi a vlastnými bunkami opravovať zuby a iné časti ľudského tela? Čo je to „regenerative dentistry“ a kde je horizont poznania v tejto oblasti?

Pozývame na prvú zahraničnú prednášku v oblasti regeneratívnej stomatológie na Slovensku profesorky Lobat Tayebi Marquette University School of Dentistry Milwaukee, USA

Prednáška Advances in Biomaterials and 3D Printing for Regenerative Dentistry sa uskutoční v pondelok 25. septembra o 14.30 hod. v Ladzianskeho posluchárni na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.

Počet miest je obmedzený, je potrebné sa zaregistrovať.

Registrácia

Hosťujúca profesorka Lobat Tayebi je odborníčkou na biomateriály a 3D tlač a jej laboratórium je na čele výskumu v oblasti regeneratívneho zubného lekárstva vo svete. Jej tím používa rôzne biomateriály, vrátane polymérov, keramiky a kovov, na vytvorenie prispôsobených implantátov a podložiek na regeneráciu tkanív. Vyvíjajú tiež nové techniky 3D tlače, ktoré sa dajú použiť na vytvorenie komplexnejších a realistickejších štruktúr. Cieľom ich výskumu je vyvinúť nové terapie, ktoré môžu opraviť alebo nahradiť poškodené alebo chýbajúce zubné tkanivá.

Výskum, ktorý je prezentovaný v prednáške, je stále v počiatočných fázach, ale má potenciál revolúciu v spôsobe, akým liečime zubné choroby. S ďalším výskumom by sa tieto technológie mohli použiť na liečbu širokej škály zubných problémov, od kazov, ochorenia ďasien až po chýbajúce zuby.

Prednáška sa koná pod záštitou prodekana pre zubné lekárstvo doc. MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA.