Dvojsemestrálny jazykový kurz hindčiny na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK

28. septembra 2017 (štvrtok) o 14.20 hod., Katedra porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Štúrova 9, Bratislava


Naučiť sa po hindsky je možné aj na Univerzite Komenského!

Katedra religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pozýva študentov i širší okruh záujemcov na dvojsemestrálny jazykový kurz hindčiny (predmet s názvom: úvod do štúdia hindčiny).

Lektorkou je Mgr. Helena Hadvigová, absolventka štúdia sanskrtu a hindčiny na Univerzite Karlovej.

Hindčina patrí medzi tzv. novoindické jazyky, ktoré sa postupne zformovali v druhom tisícročí n.l. Má bohatú literatúru a viacero dialektov. Väčšina hindsky hovoriacich ľudí  žije v Indii, kde je hindčina popri angličtine a miestnom regionálnom jazyku úradným jazykom. Lákadlom učiť sa hindsky tak môže byť napríklad túžba rozumieť filmom z Bollywoodu v origináli. "Hindčina používa písmo dévanágarí,  ktoré tradične využíva aj sanskrt, starobylý indický jazyk,“ hovorí doc. Dušan Deák, odborník na dejiny Indie z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK.

Pozvánka