DUK: Prečo si nemôžeme kúpiť mobil?

Dňa 3. júla 2019 (streda), o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V stredu 3. júla 2019 o 10.00 hod. otvárame brány 17. ročníka Detskej univerzity Komenského (DUK). V Aule UK budú malí študenti bažiaci po nových vedomostiach slávnostne imatrikulovaní.

Následne sa uskutoční prvá prednáška pod taktovkou rektora UK Mareka Števčeka na tému: Prečo si nemôžeme kúpiť mobil?