DUK 2018: Prečo by sme mali spoznávať svet?

8. august 2018 (streda), 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


V stredu 8. augusta 2018 o 11.00 hod. v Divadle Aréna sa mladí študenti dozvedia, prečo by sme mali spoznávať svet

Na 16. ročníku Detskej Univerzity Komenského o tom malým poslucháčom porozpráva Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorý pôsobí aj na Lekárskej fakulte UK. 

Program Detskej Univerzity Komenského 2018