DUK 2018: Prečo 2 + 2 je 5?

1. august 2018 (streda), 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


Prečo 2 + 2 je 5? To je názov ďalšej zaujímavej prednášky 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského v Bratislave. Na túto otázku odpovie 1. augusta 2018 (streda) o 11.00 hod. v Divadle Aréna prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.   

Program Detskej Univerzity Komenského 2018