DUK 2017: Prečo zabúdame?

9. augusta 2017 (streda) o 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


Prečo zabúdame? To je téma v poradí 6. prednášky aktuálneho ročníka Detskej Univerzity Komenského. S odpoveďou zavíta do Divadla Aréna doc. PhDr. Igor Brezina, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Program Detskej Univerzity Komenského 2017