Dobrovoľné darcovstvo krvi

14. marca 2019 (štvrtok), 8.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava


Dňa 14. marca 2019 sa o 8.00 hod. na FTVŠ UK uskutoční jarný dobrovoľný mobilný odber krvi.

Príďte podporiť dobrú vec! 

Tešíme sa Vás.