Dni otvorených dverí na Univerzite Komenského

Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Centrum ďalšieho vzdelávania UK pre vás aj tento rok pripravili dni otvorených dverí.


Záujemcovia o štúdium sa dozvedia zaujímavé informácie o štúdiu, o prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 a tiež o jednotlivých študijných programoch na katedrách vybraných fakúlt UK. Fakulty UK záujemcom predstavia aj priestory školy. 

Dni otvorených dverí sa budú konať na týchto miestach:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK - 26. januára 2018

Prírodovedecká fakulta UK - 26. januára 2018

Filozofická fakulta UK - 27. januára 2018

Pedagogická fakulta UK - 27. januára 2018

Jesseniova lekárska fakulta UK - 2. februára 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - 7. februára 2018

Farmaceutická fakulta UK - 14. februára 2018

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov)
- 28. februára 2018

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - 1. marca 2018

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - 22. apríla 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - 6. júna 2018

Všetci ste srdečne vítaní.