Dni otvorených dverí na UK - pre záujemcov o štúdium

Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si pre záujemcov aj tento rok pripravili dni otvorených dverí.


Záujemcovia o štúdium sa dozvedia informácie o štúdiu, o prijímacom konaní na akademický rok 2019/2020 a tiež o jednotlivých študijných programoch. Fakulty UK predstavia aj priestory školy. 

Dni otvorených dverí sa budú konať na týchto miestach:

Filozofická fakulta UK – 26. januára 2019

DOD dekana FiF UK - 26. február 2019

Prírodovedecká fakulta UK  – 25. januára 2019

Pedagogická fakulta UK – 26. januára 2019

Farmaceutická fakulta UK – 13. februára 2019

Fakulta telesnej výchovy a športu UK – 25. januára 2019

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine – 1. februára 2019

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - február 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

  • zimný – 6. februára 2019
  • letný – 5. júna 2019

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – 12. mája 2019

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 

  • letný – 6. marca 2019

 

Všetci ste srdečne vítaní.