DNA Day

27. apríla 2018 (piatok), Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava 4


20. 03. 2018 08.25 hod.

Dňa 27. apríla 2018 (piatok) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) bude konať DNA Day. Toto podujatie sa koná pri príležitosti 65. výročia objavenia štruktúry DNA (prvýkrát v roku 1953) a PriF UK ho organizuje v spolupráci s Lekárskou fakultou UK (LF UK) a British Council.

Pre všetkých záujemcov o prírodné vedy i z radov širšej verejnosti sú pripravené zaujímavé prednášky (Aula B1-301), v ktorých odborníci z PriF UK a LF UK vysvetlia, ako a prečo geneticky modifikujeme organizmy, že aj imunita môže mať ego alebo čo sa stane, keď je DNA mimo. V Aule B1-301 vystúpi s prednáškou prof. Turi King (University of Leicester) - vedúca vedeckého tímu, ktorý pomocou DNA identifikoval pozostatky anglického kráľa Richarda III.

V priebehu celého týždňa je pripravený zaujímavý program, nechýbajú ani interaktívne stánky a súťaže (respírium B1). Pre viac informácií klikajte TU.